Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

(Download mẫu tại đây)

—–

 

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0