Sổ tay điện tử

Docly Child

Bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

TRIỂN KHAI VIỆC BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN HÀNG NĂM

—–

Định kỳ hàng năm, sau khi hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng triển khai cho đảng viên viết phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm, đối với đảng viên kết hôn sau khi được kết nạp Đảng chưa bổ sung lý lịch bên vợ hoặc chồng thì phải bổ sung lý lịch bên vợ hoặc chồng (mẫu bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm) .

Hướng dẫn thực hiện khai phiếu bổ sung hồ sơ đảng:

– Các mục ở phần tiêu đề trong phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên viết như nội dung tương ứng trong phiếu đảng viên; riêng mục số thẻ đảng viên viết theo số trong thẻ đảng của đảng viên đã được đổi hoặc phát.

– Khai các mục trong phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên:

+ Chỉ viết những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, những mục không có thay đổi so với năm trước thì ghi vào mục đó chữ “K”.

+ Các mục đã có chỉ dẫn thì viết theo chỉ dẫn trong phiếu, các mục còn lại viết nội dung tương ứng như các mục đã hướng dẫn khai phiếu đảng viên.

– Xác nhận của cấp ủy và gửi lên đảng ủy cấp trên:

+ Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Chi uỷ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi vào sổ nghiệp vụ công tác đảng viên của chi bộ rồi chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng uỷ cơ sở.

+ Cấp uỷ cơ sở sau khi đã kiểm tra, ký, xác nhận vào phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (nếu là chi bộ cơ sở thì chi uỷ xác nhận vào mục xác nhận của cấp uỷ cơ sở), cập nhật những nội dung thay đổi theo các cột thông tin trong Sổ danh sách đảng viên của chi, đảng bộ rồi chuyển phiếu đó lên Đảng ủy Khối.

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0