Sổ tay điện tử

Docly Child

Công tác phát triển đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

—–

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Để công tác phát triển đảng thật sự có chất lượng, các cấp ủy và tổ chức đảng cần phải thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một qui trình chặt chẽ, nghiêm túc: từ tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; do đó cần phải nắm chắc các nghiệp vụ về công tác phát triển đảng viên:

1. Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên.

2. Kết nạp đảng viên.

Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên.

Thủ tục kết nạp đảng viên.

Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

3. Kết nạp đảng viên trong một số trường hợp khác.

Kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú.

Kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể khác.

Kết nạp lại người vào Đảng.

4. Khai lý lịch đảng viên và phiếu đảng viên.

5. Công nhận đảng viên chính thức.

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0