Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc chi bộ trong DN Nhà nước

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ)

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0