Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu phiếu Đảng ủy

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0