Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy trình 06

Ước tính thời gian nghiên cứu: 8 phút Tác giả

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho chi bộ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở)

—–

I- Bước chuẩn bị:

1- Căn cứ vào đơn, thư tố cáo và kết quả làm việc với người tố cáo hoặc nhiệm vụ do Đảng ủy giao, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở (Chi bộ) ban hành quyết định giải quyết tố cáo (theo mẫu Quyết định của UBKT hoặc mẫu Quyết định của chi bộ), trong đó có thành lập Tổ kiểm tra kèm theo Kế hoạch giải quyết (mẫu Kế hoạch của UBKT hoặc mẫuKế hoạch của chi bộ ).

2- Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết tố cáo cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

II- Bước tiến hành:

1- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Tổ kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên bị tố cáo để triển khai quyết định, kế hoạch giải quyết tố cáo; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu đảng viên bị tố cáo chuẩn bị báo cáo giải trình nội dung bị tố cáo; cung cấp tài liệu; phối hợp giải quyết.

2- Tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh:

– Làm việc với người tố cáo; nghiên cứu báo cáo giải trình của đảng viên bị tố cáo; thu thập tài liệu, văn bản, chứng cứ; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Tổ kiểm tra trao đổi với đảng viên bị tố cáo những vấn đề cần bổ sung, làm rõ vào báo cáo giải trình. Nếu thấy khuyết điểm đã rõ; có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đảng viên bị tố cáo nhận có vi phạm thì báo cáo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ (chi bộ ) cho kết hợp làm quy trình xem xét, thi hành kỷ luật. Đối với trường hợp đảng viên bị tố cáo không nhận có vi phạm thì báo cáo kết quả kiểm tra để UBKT Đảng ủy (chi bộ ) xem xét, kết luận và ban hành thông báo kết luận kiểm tra; sau đó tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật.

3- Tổ chức hội nghị:

3.1- Nội dung: Đảng viên bị tố cáo trình bày giải trình hoặc kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có vi phạm đã nhận); Tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra (theo mẫu báo cáo của Tổ do chi bộ thành lậpmẫu báo cáo của Tổ do UBKT đảng ủy thành lập), xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu biểu quyết.

3.2- Thành phần:

a. Nếu do chi bộ kiểm tra: Thành phần gồm tất cả đảng viên trong chi bộ.

b. Nếu do Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra:

Thành phần như sau:

– Đối với hội nghị ở chi bộ có đảng viên bị tố cáo: Tổ kiểm tra; đại diện cấp ủy cấp trên trực tiếp; toàn thể đảng viên của chi bộ.

– Đối với hội nghị ở đảng ủy bộ phận: Tổ kiểm tra; tập thể Đảng ủy bộ phận, đại diện đảng ủy cấp trên trực tiếp.

Tùy nội dung, đối tượng bị tố cáo, UBKT quyết định thành phần các cuộc họp.

4- Đối với Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở: Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đảng viên bị tố cáo và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết quả kiểm tra; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tratrình Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy.

Trường hợp có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đảng viên đã tự nhận hình thức kỷ luật thì đại diện Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ gặp để nghe đảng viên bị tố cáo trình bày ý kiến trước khi trình Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

III- Bước kết thúc:

1. Nếu do chi bộ giải quyết tố cáo: Chi bộ chủ động ban hànhthông báo kết luận hoặc xem xét, xử lý theo thẩm quyền (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định) trên cơ sở kết quả biểu quyết của chi bộ.

2. Nếu do Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở giải quyết tố cáo:

– Tổ kiểm tra báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh; trình bày đầy đủ ý kiến của đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng có liên quan.

– Trường hợp có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì mời đảng viên vi phạm để đọc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

– Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xem xét, kết luận; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với đảng viên bị tố cáo có vi phạm (nếu có).

– Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy ban hànhthông báo kết luận giải quyết tố cáo hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có).

– Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết bằng hình thức thích hợp.

– Lập và lưu hồ sơ; báo cáo về Đảng uỷ Khối./.

Lưu ý: Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng tương tự quy trình trên

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0