Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu báo cáo (Tổ giải quyết của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO DO CHI BỘ THÀNH LẬP

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0