Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu thông báo kết quả của UBKT

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TRA VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0