Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu thông báo kết quả của chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU THÔNG BÁO CỦA CHI BỘ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0