Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định của UBKT

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA UBKT ĐẢNG ỦY CƠ SỞ VỀ THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0