Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định của chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA CHI BỘ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0