Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu báo cáo của Tổ kiểm tra (chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ KIỂM TRA (DO CHI BỘ THÀNH LẬP) VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0