Sổ tay điện tử

Docly Child

Phiếu chuyển SH Đảng chính thức (Chi bộ trực thuộc ĐBCS)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn cách viết phiếu đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0