Sổ tay điện tử

Docly Child

Phiếu chuyển SH Đảng chính thức (Chi bộ cơ sở)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn cách viết phiếu đối với chi bộ cơ sở)

—–

Toàn màn hình

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0