Sổ tay điện tử

Docly Child

Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN HÀNG NĂM
(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0