Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu báo cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0