Sổ tay điện tử

Docly Child

Điều kiện để đảng viên được BTV Tỉnh ủy khen

Ước tính thời gian nghiên cứu: 3 phút Tác giả

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY TẶNG BẰNG KHEN “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ” 05 NĂM LIỀN

—–

Đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền là những đảng viên được lựa chọn trong số những đảng viên đã được cấp ủy cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm và được cấp ủy cấp trên cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; đồng thời trong 5 năm xét khen thưởng phải đạt các điều kiện sau:

– Đảng viên đạt được 01 trong các danh hiệu sau: “chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, tương đương hoặc được tặng thưởng Huân chương Lao động hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (riêng đối với đảng viên không phải là cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và ở địa bàn dân cư được cấp có thẩm quyền từ huyện và tương đương trở lên tặng bằng khen, giấy khen tôn vinh danh hiệu trong năm).

– Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang thì trong năm xét khen thưởng phải đạt các điều kiện sau:

+ Đảng viên là thủ trưởng, bí thư cấp ủy thì cơ quan, cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt phải “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đảng bộ phải đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

+ Đảng viên không thuộc diện nêu trên thì chi bộ nơi sinh hoạt phải “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0