Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu Nghị quyết sinh hoạt chi bộ định kỳ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút Tác giả

MẪU NGHỊ QUYẾT SINH HOẠT CHI BỘ ĐỊNH KỲ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0