Sổ tay điện tử

Docly Child

Yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút Tác giả

YÊU CẦU KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

—–

Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng như sau:

1. Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kính thước 210 x 297 mm (tiêu chuẩn A4) sai số cho phép

2. Vùng trình bày văn bản như sau:

a. Mặt trước:

– Cách mép trên trang giấy: 25 mm.

– Cách mép dưới trang giấy: 25 mm.

– Cách mép trái trang giấy: 35 mm.

– Cách mép phải trang giấy: 15 mm.

b. Mặt sau (nếu in 2 mặt):

– Cách mép trên trang giấy: 25 mm.

– Cách mép dưới trang giấy: 25 mm.

– Cách mép trái trang giấy: 15 mm.

– Cách mép phải trang giấy: 35 mm.

3. Văn bản có nhiều trang thì trang thứ hai phải đánh số trang bằng chữ số Ả Rập cách mép trên trang giấy 10 mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ.

4. Những văn bản có hai phụ lục trở lên thì phải ghi số thứ tự của phụ lục bằng chữ số Ả Rập.

5. Đối với các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng có sử dụng máy tính để chế bản văn bản thì thống nhất dùng font chữ Times New Roman.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0