Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 140 lượt xem Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0