Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu phiếu UBKT

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 115 lượt xem Tác giả

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0