Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 119 lượt xem Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0