Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định (của UBKT)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 261 lượt xem Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA UBKT ĐẢNG ỦY ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0