Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định (của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 2929 lượt xem Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0