Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu báo cáo (Tổ giải quyết của chi bộ)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 121 lượt xem Tác giả

MẪU BÁO CÁO CỦA TỔ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO DO CHI BỘ THÀNH LẬP

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0