Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu thông báo kết quả của chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 234 lượt xem Tác giả

MẪU THÔNG BÁO CỦA CHI BỘ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0