Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu quyết định của chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 561 lượt xem Tác giả

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA CHI BỘ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0