Sổ tay điện tử

Docly Child

Mẫu kế hoạch của chi bộ

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 716 lượt xem Tác giả

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA CHI BỘ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0