Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc đảng ủy cơ sở không có BTV

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 190 lượt xem Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO ĐẢNG ỦY CƠ SỞ KHÔNG CÓ BAN THƯỜNG VỤ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0