Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy cơ sở

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 235 lượt xem Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

(Download mẫu tại đây)

—–

Toàn màn hình

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0