Sổ tay điện tử

Docly Child

Quy chế làm việc chi bộ cơ sở

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 278 lượt xem Tác giả

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO CHI BỘ CƠ SỞ

(Download mẫu tại đây )

—–

Toàn màn hình

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0