Sổ tay điện tử

Docly Child

Các sổ nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 2904 lượt xem Tác giả

Để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và ghi nhận lại các thành tích trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng ở cơ sở phải có những loại sổ sau:

  1. Sổ danh sách đảng viên.
  2. Sổ đảng viên dự bị.
  3. Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.
  4. Sổ tặng Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên.
  5. Sổ theo dõi khen thưởng.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0