Sổ tay điện tử

Docly Child

Phiếu chuyển SH Đảng chính thức (Chi bộ cơ sở)

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 201 lượt xem Tác giả

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn cách viết phiếu đối với chi bộ cơ sở)

—–

Toàn màn hình

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0