Sổ tay điện tử

Docly Child

Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết

Ước tính thời gian nghiên cứu: 5 phút 171 lượt xem Tác giả

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC LỚP QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT Ở CƠ SỞ

—–

Sau mỗi đợt Nghị quyết Trung ương được ban hành, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; trong đó quy định rõ hình thức tổ chức các lớp từ Đảng uỷ Khối đến cơ sở (có thành phần, thời gian, tài liệu, báo cáo viên). Theo đó, Đảng uỷ Khối sẽ tổ chức các lớp:

– Lớp dành cho cán bộ chủ chốt (Đảng uỷ Khối cung cấp tài liệu): Dành cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tập thể cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận; tập thể Ban Thường vụ các đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối; trưởng phòng (hoặc tương đương) là đảng viên của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối (trừ các đồng chí đã tham gia lớp do Tỉnh uỷ tổ chức).

Các lớp dành cho đảng viên và quần chúng ở các chi, đảng bộ cơ sở không tự tổ chức (cơ sở cung cấp tài liệu).

* Quy trình tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết đối với những cơ sở tự tổ chức:

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch của chi, đảng bộ mình (theo mẫu) và gửi về Đảng uỷ Khối để nắm tình hình tổ chức học tập Nghị quyết của cơ sở; đồng thời gửi danh sách thành phần tham gia lớp thứ nhất do Đảng uỷ Khối tổ chức về Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng uỷ theo thời gian quy định.

– Những đảng bộ cơ sở phân công cho các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận (nếu có) tự tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập Nghị quyết, cần có văn bản chỉ đạo (gửi về Đảng uỷ Khối) nêu rõ yêu cầu về báo cáo viên, thời gian, tài liệu và phân công người phụ trách theo dõi các lớp học để các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận (nếu có) tổ chức học tập nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên.

– Những chi, đảng bộ cơ sở tổ chức lớp học tập trung cho đảng viên, quần chúng của cơ sở mình cần phân công người phụ trách theo dõi các lớp học, đảm bảo về báo cáo viên, tổ chức đúng thời gian, cung cấp tài liệu đầy đủ cho người học; khi có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức học tập Nghị quyết cần báo cáo cho Đảng uỷ Khối biết để theo dõi.

– Những đảng bộ cơ sở trong trường hợp cần thiết mời báo cáo viên cấp trên thì có văn bản đề nghị cho Đảng uỷ Khối để sắp xếp bố trí.

– Sau khi tổ chức xong, các cơ sở báo cáo kết quả tổ chức (theo mẫu báo cáo phụ lục số liệu) về Đảng uỷ Khối đúng thời gian quy định.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0