Sổ tay điện tử

Docly Child

Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát

Ước tính thời gian nghiên cứu: 2 phút 242 lượt xem Tác giả

TỔ CHỨC CÁC CUỘC KIỂM TRA ĐNH K,
GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

——

Căn cứ chương trình, kế hoạch đã đề ra đầu năm các tổ chức đảng thực hiện việc kiểm tra định kỳ và giám sát chuyên đề như sau:

– Đối với kiểm tra định kỳ: Chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy trình 1.

– Đối với giám sát chuyên đề:

+ Chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở tổ chức giám sát chuyên đề theo quy trình 2a.

+ Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tổ chức giám sát chuyên đề theo quy trình 2b.

Các tổ chức đảng sau khi kết thúc các cuộc kiểm tra, giám sát phải báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối.

Ghi chú: Những đảng ủy cơ sở mà ban thường vụ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thì thực hiện như quy trình của đảng ủy cơ sở.

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0