Sổ tay điện tử

Docly Child

Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Ước tính thời gian nghiên cứu: 1 phút 125 lượt xem Tác giả

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

——

 

Ủy ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở, chi bộ có thể kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy trình 3; Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở còn có thể kiểm tra tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở khi có dấu hiệu(thực hiện tương tự quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm – quy trình 3).

 

Sổ tay điện tử – ĐUK Bình Thuận

0